آموزش  تار  ( تمام سطوح)
آموزش سه تار  ( تمام سطوح)
آموزش علوم آهنگسازی
(تئوری موسیقی، آکوردشناسی، هارمونی، کنترپوان،...ه)
دوره مقدماتی آشنایی با موسیقی  
(آشنایی با خط نت، ریتم، سازشناسی،...ه)


آشنایی با تئوری و دستگاه های موسیقی ایرانی